Christophe Pirotte

Christophe Pirotte (1976), afkomstig uit Mortsel, is in 2003 na een loopbaan als marktonderzoeker in België en Nederland uitgeweken naar Slovenië. Na een bedrijfsafdeling ‘ad hoc’-markonderzoek te hebben geleid in de landen van ex-Joegoslavië, heeft hij een eigen bedrijf opgestart en is toeristische gids geworden om de variëteit en schoonheid van Slovenië met anderen te kunnen delen. Aangezien politiek een immer groeiende invloed heeft op het leven, observeert en ontleedt hij deze met een scherpe geest.