Anton Michels

Anton Michels (1994, Gent) behaalde in 2016 een master in de Vergelijkende Moderne Letterkunde. Tijdens zijn opleiding kwam hij in contact met de boeken en auteurs die hem gevormd hebben als lezer en prille schrijver. Hij is in sterke mate beïnvloed door de Amerikaanse stijl, onder anderen door Salinger, Kerouac en Hemingway. De stad trilt (2018) is zijn debuut.