Het eeuwige wachten op een adoptiekind

with Geen reacties

Uitgeverij Beefcake presenteert:

Geen kind of een vreemd kind? – Heidje Martens

 

Aldoor die sluimerende angst.

Het ging niet langer enkel om ons. Na al die jaren dat we onszelf in het middelpunt hadden geplaatst, kwam plots, uit het niets, een beeld van een kind naar voren. Niet óns kind, wel ‘een’ kind. Zo vreemd, zo veraf, zo benauwend dichtbij …

 

Voor Heidje en haar man Olivier begint een lang gevecht wanneer zij te kampen krijgen met ongewenste kinderloosheid. Wanneer blijkt dat een biologisch kind er niet komen zal, overwegen ze adoptie. Hun onbekendheid met de procedures en de toestanden in de herkomstlanden zorgen voor heel wat turbulente momenten. Op hun weg botsen ze op tergende bureaucratie, ellenlange procedures én de almacht van Kind en Gezin.

Dit boek ontrafelt onverbloemd de jarenlange strijd van ‘eigen’ kind naar ‘vreemd’ kind. De frustraties en de schroom over de infertiliteit, het eindeloze wachten op een kind en het dapper doorzetten ondanks alle tegenwind, worden open en eerlijk beschreven.  Hoe ga je om met ongewenste kinderloosheid en … kan je evenveel houden van een kind dat niet uit je buik komt?

Heidje Martens is afkomstig uit Antwerpen, werkt als freelancer en is twintig jaar gehuwd met haar echtgenoot. Samen hebben ze twee kinderen. In 2007-2008 hield ze een veelgelezen blog bij in verband met de adoptie van haar tweede kind. Met haar non-fictiedebuut Geen kind of een vreemd kind? wil ze een eerlijke inkijk geven in het transformatieproces van onvruchtbaarheid richting adoptie en wat dit doet met jezelf, je relatie en je omgeving. Het boek is bestemd voor koppels die geconfronteerd worden met infertiliteit en al wie er – van ver of dichtbij – mee te maken heeft.

Geen kind of een vreemd kind? is nu overal verkrijgbaar. In onze webshop krijgt u 10% korting + gratis levering!